Wprowadzenie optymalnej metody odpylania przez firmę Nestro

Systemy odpylania jakie usprawniają sporo procesów produkcyjnych produkowane są przez firmę Nestro. Zamawiający mogą też liczyć na ich wdrażanie. Zakłady przemysłowe nad wyraz często mają problem zapylenia jakie powstaje w trakcie obrabiania materiałów, ale też w trakcie przesypywania wyrobów sypkich pomiędzy przenośnikami. Pyły mogą powodować: problemy zdrowotne, schorzenia powiązane z wykonywaniem określonego zawodu a także zanieczyszczenie środowiska.

W związku z tym w instalacje odpylania od podanej firmy opłaca się inwestować. Są one innowacyjne, wytrzymałe i ergonomiczne. Znacząco redukują stężenie pyłów na stanowiskach pracowniczych poprzez ich usunięcie i odpylenie powietrza w filtrze. Można wykorzystać to w wielu gałęziach przemysłowych, w branży: spawalniczej, metalowej, drzewnej, energetycznej, ceramicznej, spożywczej oraz farmaceutycznej. Filtr za każdym razem dobierany jest do rodzaju zanieczyszczeń występujących w konkretnym zakładzie pracy oraz pod kątem tego, jaka ilość powietrza ma być oczyszczana.

Bogaty zbiór instalacji odpylania przemysłowego pozwoli każdemu dostosować urządzenie do jego działalności. Kompleksowa usługa zawiera: przygotowanie projektu na bazie indywidualnie wyznaczonych czynników, dopasowanie urządzeń pod kątem znaczących dla działalności przedsiębiorcy czynników, rady techniczne, rzetelny montaż a także serwis i monitoring instalacji, o ile pojawi się taka potrzeba.

Celem każdej instalacji odpylania jest zabezpieczenie zdrowia pracowników, utrzymanie bezpieczeństwa w miejscu pracy a także poprawa stanu środowiska naturalnego. W małych zakładach mogą być wykorzystane: filtry workowe typu NASF, filtry stanowiskowe typu NFB oraz filtry podciśnieniowe typu NE 160, 250 i 300. Ich zwarta budowa i mobilność pozwolą na zastosowanie w licznych miejscach pracy. Z kolei dla średnich oraz dużych zakładów Nestro oferuje filtr podciśnieniowy typu ZWF 9/4, dostosowany do oddzielenia pyłu albo wiór pochodzenia drzewnego od 5 do 100 000 m3/h.